Stadmakerssessie Rotterdam

In opdracht van AIR maakt BecomingPlanner een evaluatie van 4 jaar Stadmaken in Rotterdam. Gezamenlijk met een groep Stadmakers uit het eerste uur maken we vanavond de eerste analyse: wat is een Stadmaker nu eigenlijk, wat is er in 4 jaar Stadmaken bereikt en veranderd, en is er een Stadmaak-methode ontstaan?

De komende maanden verkennen we hoe het Stadmaken ook in de toekomst van Rotterdam een rol kan blijven spelen. #SMC17 #BecomingPlanner #BeitskeBoonstra

IMG_2229

Quo Vadis? Over de toekomst van ruimtelijke planning en burgerinitiatieven

De aandacht voor burgerinitiatieven in het ruimtelijke domein speelde enorm op tijdens de recente financiele crisis. Toen al het bouwen stilviel, leerden we hoe ongewis ruimtelijke wordingsprocessen eigenlijk kunnen zijn. Van de initiatiefnemers die toen in het gat sprongen, leerden we dat “plannende burgers” eigenlijk nagenoeg hetzelfde gedrag vertonen als “plannende professionals”. Het onderscheid tussen burgers en professionals doet er zodoende nauwelijks meer toe. Wel het vermogen om te kunnen improviseren, je intuitie te kunnen volgen en om verbindingen te kunnen leggen. Deze eigenlijkschappen spelen ook in de toekomst van ruimtelijke planning een belangrijke rol. Tijdens een lezing voor het Gelders Genootschap ga ik hier verder op in.

DDj0t8WXoAAAPp4

“De Improviserende Planner” wint Plandagprijs 2017

Dit paper stelt dat als de ruimtelijk professional in deze complexe en veranderende wereld een zinvolle rol wil kunnen (blijven) spelen, hij/zij zich moet richten op het creëren van consistentie tussen een veelvoud van ruimtelijke processen en initiatieven. Intuïtief, adaptief en improviserend handelen speelt daarbij een grote rol. Ter inspiratie, en als eerste verkenning van hoe dit handelen er uit zou kunnen zien, verkent dit paper verschillende improvisatietechnieken uit de Moderne Dans. Daarmee hoopt dit paper bij te kunnen dragen aan de discussie over nieuwe vaardigheden voor ruimtelijke professionals binnen hedendaagse gedeelde stadsontwikkeling.

Uit het jury-rapport: “Een leuke, heldere en moedige paper, zo meent de jury, waarin de zoektocht naar vaardigheden van de planner in zeer onverwachte hoek gezocht wordt, die van de moderne dans, en aan de hand van het concept ‘wordingsgeschiedenis’ wordt benaderd. Deze benadering is relevant voor de planningspraktijk, die loutere kennis en procesvaardigheid niet langer als ‘unique selling point’ kan verkopen. De jury stelt zich de vraag of de vaardigheid van ‘het meebewegen’ al in het onderwijscurriculum moet worden meegenomen (interessant om na te denken hoe dat aangeleerd zou kunnen worden) of dat dit in de praktijk tot wasdom moet komen.”

@UGentAMRP

@Plandag

 

 

Urban Clinic Jerusalem on Placemaking

The Urban Clinic in the Hebrew University and Eden the Jerusalem Center Development Company, held in September 2016 a two-day seminar on Placemaking processes currently taking place in Jerusalem. During the seminar, we aimed at thinking together how learning from the theory of ‘cities as complex systems’ can inform practice – and how learning from practice can contribute to theoretical farmings. Dr. Beitske Boonstra from Ghent University in Belgium , was one of experts invited to the seminar. Boonstra’s presentation argues towards a spatial planning that does fit the age of active citizenship. A spatial planning that focusses on conditions that open up, on navigation and on creating consistency between a redundancy of spatial initiatives. And most importantly, a flat ontology of planning, in which there are no a priori differences between the intentions and performed planning behavior.

maxresdefault