Over BecomingPlanner

In Do-It-Yourself planologie, organische gebiedsontwikkeling en coöperatieve vormen van stadsontwikkeling spelen initiatiefnemers spelen de hoofdrol. Mensen die vanuit persoonlijk doelstellingen en drijfveren werken, met hun eigen karaktereigenschappen, stijl en vaardigheden. Zij gaan interacties aan met andere initiatiefnemers en professionals, vaak gedreven door het toeval, een “persoonlijke klik”, plotselinge kansen.
Wat hier de ruimtelijke impact van is wordt meestal pas in de loop van de tijd zichtbaar.

Het verschil tussen professionele planners en ruimtelijke initiatiefnemers (burgers, ondernemers, kunstenaars etc.) vervaagt daarmee. “Planning” wordt naast een professionele praktijk steeds meer een persoonlijke vaardigheid. Burgers worden steeds meer “ruimtelijke planner”, soms bijna per ongeluk of onbewust, en professionals worden weer steeds meer “mens”.

BecomingPlanner evalueert, onderzoekt en ondersteunt deze “wordingsprocessen”, en adviseert ruimtelijke professionals en nieuwkomers in het ruimtelijke domein. De nadruk ligt op het (gezamenlijk) leren en het leren benutten en inzetten van persoonlijke drijfveren, karaktereigenschappen, intuïtie en improvisatie.