Beitske Boonstra

Dr. ir. Beitske Boonstra is oprichter van het onderzoeks- en adviesbureau BecomingPlanner. Daarnaast is zij parttime wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Gent, AMRP (Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning – www.planning-ugent.be). Haar onderzoek richt zich op burgerinitiatieven in het ruimtelijke domein, coöperatieve vormen van stadsontwikkeling , en bijbehorende governance-capaciteiten.

Beitske behaalde haar Master in Stedenbouw aan de Technische Universiteit Delft (2005) en haar PhD in Ruimtelijke Planning aan de Universiteit van Utrecht (2015). Haar dissertatie getiteld “Planning Strategies in an Age of Active Citizenship: A Post-structuralist Agenda for Self-organization in Spatial Planning” gaat in op de opkomst van burgerinitiatieven in ruimtelijke ontwikkeling en onderzoekt de consequenties die dit heeft voor de rol van ruimtelijke planners. Van 2006-2016 werkte Beitske als onderzoeker / adviseur bij TNO Strategie en Beleid, waar zij onderzoek deed op de raakvlakken tussen ruimte, economie, technologie en procesinnovatie, en leer- en innovatieprocessen voor overheden organiseerde. Beitske is gastdocent aan meerdere Nederlandse universiteiten, regelmatig spreker op nationale en internationale conferenties en columnist voor Archined.