Buurtspeeltuin Berkelselaan

Op 18 april 2019 is het bewonersinitiatief @BuurtspeeltuinBerkelselaan goedgekeurd door @WijkraadLiskwartier. BecomingPlanner heeft, zelf overigens ook bewoner van het Liskwartier Rotterdam, de initierende bewoners ondersteund in het planvormingsproces en de interactie met de wijkraad, stadsbeheer, stedenbouw en de initiatievenmakelaar van de gemeente Rotterdam. Het initiatief kwam tot stand door de inzet van @KarinPadmos, @SanneLansdaal, @RokusvanDijk en Marije van der Weij.

De bewoners zullen drie verwaarloosde groenbakken vergroten en veranderen in een levendige en groene speelplek voor de kinderen en ontmoetingsplek voor de straat.

IMG_9246

Op 21 mei zijn de werkzaamheden van start gegaan. @GroenNoord kwam langs om planten te adopteren voor de #Weestuin van #HofvanNoord. De komende dagen halen de bewoners de resterende planten weg. Daarna is de beurt aan Stadsbeheer Rotterdam voor het verplaatsen van de fietshekjes en vergroten van de bakken. Stap 1 op weg naar @BuurtspeeltuinBerkelselaan.

Lees het voorlopige plan voor de korte termijn (experiment met buurtspeeltuin) en de langere termijn (herinrichting Berkelselaan) hier… 

Wie gaat het doen? Maaskantdialoog #2 met Adri Duivesteijn en Beitske Boonstra

Ten tijde van de kredietcrisis kwam de professionele planningsmachine tot stilstand en doken overal stadsmakers, zelfbouwers, stadslabs, burgerbewegingen en wijkcoöperaties op. Bottom-up initiatieven en particulier opdrachtgeverschap worden sindsdien steeds vaker als waardevolle strategie voor stedelijke ontwikkeling gezien, ook nu de economie weer aantrekt. Maar was de afgelopen tijd slechts speelkwartier of is de ruimtelijke ordening blijvend veranderd? Wat is er precies voor nodig om traditionele ontwikkelingsmodellen radicaal en duurzaam om te draaien en zelforganisatie en zelfbouw te bestendigen? En nog belangrijker; moeten we dat willen? Een dialoog tussen Grote Maaskantprijswinnaar Adri Duivesteijn en planoloog en stedenbouwkundige Beitske Boonstra. Bestel kaarten op http://www.rotterdammaaskant.nl/

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat de eerste Grote Maaskantprijs werd uitgereikt. Het jubileum is voor Stichting Rotterdam-Maaskant aanleiding voor het organiseren van een reeks publieke gesprekken – de Maaskant Dialogen – over de bredere betekenis van architectuur en stedenbouw in het licht van actuele maatschappelijk opgaven.

beitskeadri

 

Kick-off OpenHeritage

In June 2018 the kick-off took place of the H2020 OpenHeritage project in Budapest. #OpenHeritage is an exciting Europe-wide collaboration between universities, SMEs, think tanks, NGOs. We believe that there is valuable heritage where you wouldn’t expect to find it. We also believe that re-use and redevelopment does not have to go against local communities, but can build on participation and collaboration with them.

Ghent University (AMRP) is a full partner of the project and will evaluate the community involvement & multi-stakeholder governance in sixteen innovative experiments of adaptive re-use across Europe, build a supportive toolbox for communities and planners and will support experiments in six Community Heritage Labs.

In Budapest, we visited the Jewish Quarter, the archeological site of Pomaz, the building of the Central European University (CEU), and a panel discussion took place on the topic “How to bring your sleeping heritage assets alive”. The next consortium meeting will take place in Barcelona in November 2018.

 

De Volgende Stap voor het Rotterdamse Stadmaken – presentatie van bevindingen

Na jaren van groei staat het stadmaken in Rotterdam voor een nieuwe uitdaging. De aantrekkende markt en hernieuwde professionele drukte in de stad dreigen particulier initiatief en gedeelde stadsontwikkeling minder vanzelfsprekend te maken – ondanks de waarde die veel partijen er aan hechten. De vraag is hoe het stadmaken in Rotterdam zich in deze nieuwe context kan verstevigen en consolideren. In de periode zomer 2017 – voorjaar 2018 bespraken Rotterdamse stadmakers, onder leiding van AIR en BecomingPlanner de kenmerken en kernwaarden van het stadmaken, en dachten na over manieren om het stadmaken sterker te maken. Vijf concrete suggesties komen naar voren. Op 27 maart presenteerde BecomingPlanner de eindresultaten. Download de presentatie of publicatie hier.

Meet-up StadsLabs

Stadmakerscongres 2017 – Talkshow over de Volgende Stap van het Stadmaken

Samen met Ruimtevolk (Jeroen Niemans) organiseerde BecomingPlanner een talkshow over de Volgende Stap voor het Rotterdamse Stadmaken. Centraal stonden zeven kernwaarden van het stadmaken, en de vraag hoe stadmakers deze in de veranderende en aantrekkende markt kunnen behouden en versterken. Gasten waren Robbert de Vrieze en Frans Soeterbroek (over een vergelijking tussen het Utrechtse en Rotterdamse stadmaken), Hugo Bongers (over de mogelijkheid van een ethische code voor het stadmaken), Ines Balkema en Sander Hazevoet (over de Right to Challenge), Arienne Boelens, Paul Becht en Marco Stout (over de aantrekkende markt, projectontwikkeling en stadmaken), Hans Karssenberg (over internationale netwerken van stadmakers). Tot slot schoven Marieke Custers (Verhaal van de Stad), Gabor Everraert en Frank van der Beuken (Omgevingsvisie) en de “omgevingscommissie van 1 dag SMC17” aan om na te denken welke rol de gemeente in de volgende stap van het Rotterdamse stadmaken kan innemen.

re:Kreators Meeting Bucharest

For two days, the re:kreators came together in Bucharest, Romania. The re:Kreators is a network for DIY regenerators across Europe, that join in their efforts to give new meaning, place identity and added value to abandoned, vacant and undeveloped public areas and buildings. We come together on a regular base, to exchange knowledge, learn from each others’ successes and failures, help local initiatives further and inform local authorities on how they can support DIY and placemaking initiatives. In Bucharest we visited ViolencelHub , MakeaPoint , MATER and NOD Makerspace Interested in the re:Kreators activities? Just post a message on the website – the re:Kreators network is open for membership, and always loves to explore new place, to help and to discuss!

IMG_2227

Stadmakerssessie Rotterdam

In opdracht van AIR maakt BecomingPlanner een evaluatie van 4 jaar Stadmaken in Rotterdam. Gezamenlijk met een groep Stadmakers uit het eerste uur maken we vanavond de eerste analyse: wat is een Stadmaker nu eigenlijk, wat is er in 4 jaar Stadmaken bereikt en veranderd, en is er een Stadmaak-methode ontstaan?

De komende maanden verkennen we hoe het Stadmaken ook in de toekomst van Rotterdam een rol kan blijven spelen. #SMC17 #BecomingPlanner #BeitskeBoonstra

IMG_2229

Quo Vadis? Over de toekomst van ruimtelijke planning en burgerinitiatieven

De aandacht voor burgerinitiatieven in het ruimtelijke domein speelde enorm op tijdens de recente financiele crisis. Toen al het bouwen stilviel, leerden we hoe ongewis ruimtelijke wordingsprocessen eigenlijk kunnen zijn. Van de initiatiefnemers die toen in het gat sprongen, leerden we dat “plannende burgers” eigenlijk nagenoeg hetzelfde gedrag vertonen als “plannende professionals”. Het onderscheid tussen burgers en professionals doet er zodoende nauwelijks meer toe. Wel het vermogen om te kunnen improviseren, je intuitie te kunnen volgen en om verbindingen te kunnen leggen. Deze eigenlijkschappen spelen ook in de toekomst van ruimtelijke planning een belangrijke rol. Tijdens een lezing voor het Gelders Genootschap ga ik hier verder op in.

DDj0t8WXoAAAPp4

“De Improviserende Planner” wint Plandagprijs 2017

Dit paper stelt dat als de ruimtelijk professional in deze complexe en veranderende wereld een zinvolle rol wil kunnen (blijven) spelen, hij/zij zich moet richten op het creëren van consistentie tussen een veelvoud van ruimtelijke processen en initiatieven. Intuïtief, adaptief en improviserend handelen speelt daarbij een grote rol. Ter inspiratie, en als eerste verkenning van hoe dit handelen er uit zou kunnen zien, verkent dit paper verschillende improvisatietechnieken uit de Moderne Dans. Daarmee hoopt dit paper bij te kunnen dragen aan de discussie over nieuwe vaardigheden voor ruimtelijke professionals binnen hedendaagse gedeelde stadsontwikkeling.

Uit het jury-rapport: “Een leuke, heldere en moedige paper, zo meent de jury, waarin de zoektocht naar vaardigheden van de planner in zeer onverwachte hoek gezocht wordt, die van de moderne dans, en aan de hand van het concept ‘wordingsgeschiedenis’ wordt benaderd. Deze benadering is relevant voor de planningspraktijk, die loutere kennis en procesvaardigheid niet langer als ‘unique selling point’ kan verkopen. De jury stelt zich de vraag of de vaardigheid van ‘het meebewegen’ al in het onderwijscurriculum moet worden meegenomen (interessant om na te denken hoe dat aangeleerd zou kunnen worden) of dat dit in de praktijk tot wasdom moet komen.”

@UGentAMRP

@Plandag